30 دیماه پایان مهلت ثبت نام در جشنواره قرآن و عترت

30 دیماه پایان مهلت ثبت نام در جشنواره قرآن و عترت

دهه سوم آذر ماه مرحله مقدماتی بخش آوایی جشنواره برگزار می شود

چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷ 1123

با عنایت به برگزاری مرحله مقدماتی هفدهمین جشنواره قرآن و عترت  در دهه سوم آذرماه، با ابلاغ دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، 30دیماه پایان ثبت نام در جشنواره قرآن و عترت اعلام شد .

متقاضیان تا پایان فرصت اعلام شده می توانند جهت ثبت نام در گره های دانشجویان، اساتد، کارکنان و یا خانواده های اساتید و کارکنان به سامانه نور مراجعه و جهت ثبت نام اقدام کنند.