تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره قرآن و عترت

تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره قرآن و عترت

بنا به اعلام دبیرخانه هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، فرصت ارسال آثار تا پایان اردیبهشت 98 تمدید شد.

سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1025

بنا به اعلام دبیرخانه هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، فرصت ارسال آثار تا پایان اردیبهشت 98 تمدید شد.

  متسابقین محترم می توانند آثار خود را در رشته های بخش های  هنری، ادبی، پژوهشی و فناوری تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.